Energeticky úsporné opatření Sociální služby pro seniory Zikova 14, Olomouc

Cena díla 8,17 mil. Kč

Zateplení fasády cca 1000 m2

Výměna oken 100 ks

zpět na seznam